No2525嫩模就是阿朱啊东欧旅拍黑色情趣内衣配开档黑丝裤袜诱惑写真66P就是阿朱啊秀人网

No2525嫩模就是阿朱啊东欧旅拍黑色情趣内衣配开档黑丝裤袜诱惑写真66P就是阿朱啊秀人网

桂枝汤治风伤卫而不伤营? 要知麻黄桂枝二汤,是发汗分深浅之法,不得以发汗独归麻黄,不得以解肌与发汗对讲。

杏为心果,温能散寒,苦能下气,故为驱邪定喘之第一品药。欲自解者,必当先烦,乃有汗而解。

要知五苓,重在脉浮微热,不重在小便不利。下之后复发汗,昼则烦躁不得眠,夜则安静,不呕不渴,无表里证,脉沉微,身无大热者,干吐、下、汗后心中懊,虚烦不得眠,栀子豉汤。

此条是桂枝本证,辨症为主,合此症即用此汤,不必问其为伤寒、中风、杂病也。少阴为阴枢,其欲寐不寐,欲吐不吐,亦半表半里症,虽有舌干、口燥等症,而不入提纲,归重在半里也。

而利水、清火、调补等法悉具焉。热病以口燥舌干而渴属少阴,少阴者,封蛰之本,精之处也。

此因迟为在脏,故无阳不能作汗,而浮为在表,则又当用渍形为汗之法矣。因制小陷胸以清胸膈之痰,大陷胸以下胸膈之水,小承气以试胃家之矢气,大承气以攻肠胃之燥屎,方有分寸,邪气去而元气无伤,不致有顾此遗彼、太过不及之患也。

Leave a Reply